جستجوی بیماری
جستجو بیماری :

لیست بیماری ها

لابیرنتیت
 • لابیرنتیت

 • لابیرنیتت التهاب مجاری نیمدایره گوش داخلی . ساختمان های مذکور اتاقک هایی پر از مایع هستند که وظیفه آنها احساس تعادل و کمک به حفظ آن است .......
 • اطلاعات بیشتر
لارنژیت‌
 • لارنژیت‌

 • لارنژیت التهاب خفیف حنجره و بافت های مجاور، که باعث خشونت موقت صدا می گردد. این عارضه در طی همه گیری های فصلی عفونت های ویروسی (اواخر پاییز، زمستان و اوایل بهار) ......
 • اطلاعات بیشتر
لاروهای مهاجر پوستی‌
 • لاروهای مهاجر پوستی‌

 • لاروهای مهاجر پوستی آلودگی پوست با لارو کرم های قلابدار یا کرم های گرد. این انگل ها معمولاً سگ و گربه را مبتلا می سازند. این عارضه معمولاً پوست نواحی در تماس با زمین ......
 • اطلاعات بیشتر
لنفوگرانولوم ونروم (ال ‌جی وی‌)
لنفوم غیرهوجکین‌
 • لنفوم غیرهوجکین‌

 • لنفوم غیرهوجکین (لنفوسارکوم؛ سارکوم سلول رتیکولوم تومور بدخیم بافت لنفاوی (این نوع لنفوم از بیماری هوجکین شایع تر است ). این بیماری لنفوسیت ها (نوعی از سلول های سفید خ......
 • اطلاعات بیشتر