جستجوی بیماری
تخصص ها
 • فارسی
 • English
لابیرنتیت
 • لابیرنتیت

 • لابیرنیتت التهاب مجاری نیمدایره گوش داخلی . ساختمان های مذکور اتاقک هایی پر از مایع هستند که وظیفه آنها احساس تعادل و کمک به حفظ آن است .......

 • مطالعه بیشتر
لارنژیت‌
 • لارنژیت‌

 • لارنژیت التهاب خفیف حنجره و بافت های مجاور، که باعث خشونت موقت صدا می گردد. این عارضه در طی همه گیری های فصلی عفونت های ویروسی (اواخر پاییز، زمستان و اوایل بهار) ......

 • مطالعه بیشتر
لاروهای مهاجر پوستی‌
 • لاروهای مهاجر پوستی‌

 • لاروهای مهاجر پوستی آلودگی پوست با لارو کرم های قلابدار یا کرم های گرد. این انگل ها معمولاً سگ و گربه را مبتلا می سازند. این عارضه معمولاً پوست نواحی در تماس با زمین ......

 • مطالعه بیشتر
لنفوگرانولوم ونروم (ال ‌جی وی‌)
لنفوم غیرهوجکین‌
 • لنفوم غیرهوجکین‌

 • لنفوم غیرهوجکین (لنفوسارکوم؛ سارکوم سلول رتیکولوم تومور بدخیم بافت لنفاوی (این نوع لنفوم از بیماری هوجکین شایع تر است ). این بیماری لنفوسیت ها (نوعی از سلول های سفید خ......

 • مطالعه بیشتر
لنگیدن‌
 • لنگیدن‌

 • لنگیدن عبارت است از احساس عضلانی یا درد شبیه حالت گرفتگی عضله ، که معمولاً در یک یا هر دو پا رخ می دهد. این احساس خستگی ، پس از ورزش مختصری مثل راه رفتن در یک م......

 • مطالعه بیشتر
لوپوس اریتماتوی دیسکویید
 • لوپوس اریتماتوی دیسکویید

 • لوپوس اریتماتوی دیسکویید یک اختلال پوستی مزمن است .لوپوس دیسکویید موضعی، پوست صورت ، سر، گوش ها و گردن را درگیر می سازد. لوپوس دیسکویید منتشر پوست بازوها و سینه را مبتلا......

 • مطالعه بیشتر
لوپوس اریتماتوی منتشر (اس‌.ال‌.ای)
لوسمی حاد
 • لوسمی حاد

 • لوسمی حاد یکی از سرطان های مربوط به سلول های سفید خون در مغز استخوان یا بافت های مربوط به دستگاه لنفاوی (غدد لنفاوی ، طحال ، کبد). این سلول های تکثیریافته داخل باف......

 • مطالعه بیشتر
لوسمی لنفوسیتی مزمن‌
 • لوسمی لنفوسیتی مزمن‌

 • لوسمی لنفوسیتی مزمن (CLL) سرطانی با رشد بسیار آهسته مربوط به اعضای خونساز در افراد سالمند است (در مردان بالای 50 سال شایع تر است ). حدود 13 قربانیان لوسمی دارای این ......

 • مطالعه بیشتر
لکوپلاکی‌
 • لکوپلاکی‌

 • لکوپلاکی یک ناحیه ضخیم شدگی بر روی پوشش ظریف داخل دهان یا زبان . این بیماری مسری نیست ، ولی ممکن است پیش سرطانی باشد. این عارضه می تواند مخاط داخل گونه ؛ کف ......

 • مطالعه بیشتر
لیپوم‌
 • لیپوم‌

 • لیپوم تومور خوش خیم سلول های چربی . این عارضه ممکن است در ناحیه تنه ، گردن به پشت ، بالای ران یا بازو بروز کند. هر دو جنس و همه سنین از نوجوانان تا سالمندان ممکن ......

 • مطالعه بیشتر
لیکن پلان‌
 • لیکن پلان‌

 • لیکن پلان یک بثور پوستی مزمن که مسری یا سرطانی نیست . این عارضه ممکن است پوست پاها، تنه ، بازو، مچ دست ، سر یا آلت تناسلی مرد؛ پوشش داخلی دهان یا مهبل ؛ ناخن های......

 • مطالعه بیشتر
مجوز ها و تاییدیه ها