جستجوی بیماری
جستجو بیماری :

لیست بیماری ها

فئوکروموسیتوم‌
  • فئوکروموسیتوم‌

  • فئوکروموسیتوم توموری که معمولاً در مرکز (مدولا) غدد فوق کلیوی (دو غده چسبیده بر بالای دو کلیه ) ایجاد می شود. این تومور اغلب خوش خیم (95% موارد) بوده و به سایر اعضا گست......
  • اطلاعات بیشتر
فارنژیت‌
فتق هیاتال
  • فتق هیاتال

  • فتق هیاتال عبارت است از ضعف یا کشیده شدن سوراخی که در عضله دیافراگم وجود دارد و مری از طریق آن از قفسه سینه به درون حفره شکم وارد می شود و کمی بعد به معده می......
  • اطلاعات بیشتر
فتق‌
  • فتق‌

  • فتق عبارت است از بیرون زدن یکی از اعضای داخلی بدن از راه یک نقطه ضعیف یا یک سوراخ در عضلات اطراف آن . شایع ترین انواع فتق عبارتند از: فتق مغبنی و رانی . در هر......
  • اطلاعات بیشتر
فرو رفتن ناخن پا در گوشت‌