جستجوی بیماری
تخصص ها
  • فارسی
  • English
ضایعات خوش خیم پوست‌
ضربه و آسیب سر
  • ضربه و آسیب سر

  • آسیب به سر عبارت است از ضربه به سر، همراه با یا بدون از دست دادن هوشیاری یا سایر علایم قابل مشاهده . بسته به ماهیت ضربه ، زخم های سر ممکن است باز یا بسته باشند.......

  • مطالعه بیشتر
مجوز ها و تاییدیه ها