جستجوی بیماری
تخصص ها
  • فارسی
  • English
صرع‌
  • صرع‌

  • صرع عبارت است از یک نوع اختلال در کار مغز که مشخصه آن عبارت است از حملات صرعی ناگهانی و تکرارشونده ، حملاتی کوتاه مدت از رفتار غیرطبیعی و نامناسب ، تغییر در وضعیت ......

  • مطالعه بیشتر
دکتر محمد رضوانی
  • دکتر محمد رضوانی هستم متخصص مغز و اعصاب اگر در رابطه با بیماری صرع‌ سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید
دکتر علیرضا محمدی
  • دکتر علیرضا محمدی هستم متخصص مغز و اعصاب اگر در رابطه با بیماری صرع‌ سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید
دکتر تانیا سعیدی
  • دکتر تانیا سعیدی هستم متخصص مغز و اعصاب اگر در رابطه با بیماری صرع‌ سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید
دکتر مهران شفیعی
  • دکتر مهران شفیعی هستم متخصص مغز و اعصاب اگر در رابطه با بیماری صرع‌ سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید
مجوز ها و تاییدیه ها