جستجوی بیماری
تخصص ها
  • فارسی
  • English
جدا شدن جفت قبل از زایمان‌
دکتر مریم السادات  میرعشقی
  • دکتر مریم السادات میرعشقی هستم متخصص زنان و زایمان اگر در رابطه با بیماری جدا شدن جفت قبل از زایمان‌ سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید
دکتر نازنین نویدی
  • دکتر نازنین نویدی هستم متخصص زنان و زایمان اگر در رابطه با بیماری جدا شدن جفت قبل از زایمان‌ سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید
دکتر پرویندخت حیدری
  • دکتر پرویندخت حیدری هستم متخصص زنان و زایمان اگر در رابطه با بیماری جدا شدن جفت قبل از زایمان‌ سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید
جداشدگی شبکیه‌
  • جداشدگی شبکیه‌

  • جداشدگی شبکیه جدا شدن یا پاره شدن شبکیه (بافت گیرنده نور در پشت چشم ) از سایر بافت های چشم . این عارضه در همه سنین و هر دو جنس دیده می شود. جداشدگی شبکیه یک اورژ......

  • مطالعه بیشتر
جسم خارجی در چشم‌
جمود مفصل شانه (کپسولیت چسبنده‌)
مجوز ها و تاییدیه ها