اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

جستجوی بیماری
جستجو بیماری :

لیست بیماری ها

اختلال رشد بچه‌
  • اختلال رشد بچه‌

  • اختلال رشد بچه عبارت است از ناتوانی شیرخواران یا کودکان از رشد و نموی طبیعی . این واژه تا زمانی استفاده می شود که تشخیص خاصی برای توجیه این ناتوانی پیدا نشده با......
  • اطلاعات بیشتر
اختلال کم توجهی ـ بیش فعالی‌
اختلالات شخصیت‌
  • اختلالات شخصیت‌

  • اختلالات شخصیت گروهی از حالات روانی که بیماری نبوده ، بلکه شیوه های رفتاری هستند. خصوصیات این اختلالات عبارتند از الگوهای رفتاری نسبتاً ثابت ، انعطاف ناپذیر و ناسازگ......
  • اطلاعات بیشتر
اسپوندیلیت آنکیلوزان‌(بیماری ماری ـ استرامپل؛AS)
استرس‌
  • استرس‌

  • استرس عبارت است از واکنش های فیزیکی ، ذهنی و عاطفی که در نتیجه تغییرات و نیازهای زندگی فرد، تجربه می شوند. تغییرات می توانند بزرگ یا کوچک باشند. پاسخ افراد به تغیی......
  • اطلاعات بیشتر

اگر درباره بیماری استرس‌ سوال دارید، می توانید از مشاوران زیر بپرسید

دکتر علیرضا متشکر دکتر علیرضا متشکر متخصص اعصاب و روان دریافت مشاوره
دکتر محبوبه گلشاهی دکتر محبوبه گلشاهی متخصص اعصاب و روان دریافت مشاوره
مریم (سودابه) گلی پور مریم (سودابه) گلی پور مشاوره دریافت مشاوره
دکتر فرحناز مسچی  دکتر فرحناز مسچی دکترای روانشناسی سلامت دریافت مشاوره
دکتر محمدصادق مسچی دکتر محمدصادق مسچی دکترای روانشناسی سلامت دریافت مشاوره