اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

جستجوی بیماری
جستجو بیماری :

بیماری های غدد

کم کاری پاراتیروئید
  • کم کاری پاراتیروئید

  • کم کاری پاراتیرویید عبارت است از کاهش تولید هورمون پاراتیرویید از غدد پاراتیرویید (که به اندازه نخود هستند و در پشت غده تیرویید قرار دارند). کاهش هورمون پاراتیرویید در ......
  • اطلاعات بیشتر
کم کاری تیروئید
  • کم کاری تیروئید

  • کم کاری تیرویید عبارت است از کاهش فعالیت غده تیرویید که باعث کاهش تولید هورمون های تیروییدی می شود. غده تیرویید یک غده پروانه ای در جلوی گردن است . تقریباً تمام ف......
  • اطلاعات بیشتر