اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

جستجوی بیماری
جستجو بیماری :

بیماری های عفونی

آبسه آنورکتال‌
 • آبسه آنورکتال‌

 • آبسه آنورکتال عبارت است از بروز آبسه (تجمع چرک ناشی از عفونت ) در ناحیه اطراف مقعد و راست روده . این بیماری در مردان و در کسانی که مبتلا به بعضی بیماری های گوارش......
 • اطلاعات بیشتر

اگر درباره بیماری آبسه آنورکتال‌ سوال دارید، می توانید از مشاوران زیر بپرسید

دکتر فریده افتخارزاده دکتر فریده افتخارزاده متخصص عفونی دریافت مشاوره
دکتر سودابه آقاجانپور دکتر سودابه آقاجانپور متخصص عفونی دریافت مشاوره
دکتر مهدی کرمی پور دکتر مهدی کرمی پور متخصص عفونی دریافت مشاوره
دکتر عادل فلاح قاجاری دکتر عادل فلاح قاجاری متخصص عفونی دریافت مشاوره
دکتر بهادر فرقانی دکتر بهادر فرقانی متخصص عفونی دریافت مشاوره
دکتر سمیه اکبرزاده دکتر سمیه اکبرزاده متخصص عفونی دریافت مشاوره
دکتر اسماء اسدی دکتر اسماء اسدی متخصص عفونی دریافت مشاوره
آبسه پستان‌
 • آبسه پستان‌

 • آبسه پستان عبارست است از یک ناحیه عفونی شده بافت پستان که در اثر مبارزه بدن باعفونت ، چرک در آن جمع می شود، آبسه دربر گیرنده بافت پستان ، نوک پستان ، غدد شیری ،......
 • اطلاعات بیشتر

اگر درباره بیماری آبسه پستان‌ سوال دارید، می توانید از مشاوران زیر بپرسید

دکتر سعید غفوری منش دکتر سعید غفوری منش متخصص جراحی عمومی دریافت مشاوره
دکتر پریسا صمیمی دکتر پریسا صمیمی متخصص جراحی عمومی دریافت مشاوره
دکتر محمود مجیدیان دکتر محمود مجیدیان متخصص جراحی عمومی دریافت مشاوره
دکتر علی حاجی هاشمی دکتر علی حاجی هاشمی متخصص جراحی عمومی دریافت مشاوره
دکتر مسیح جهانبخش دکتر مسیح جهانبخش متخصص جراحی عمومی دریافت مشاوره
دکتر آرمان عصاره دکتر آرمان عصاره متخصص جراحی عمومی دریافت مشاوره
دکتر حسام قاسم اف دکتر حسام قاسم اف متخصص جراحی عمومی دریافت مشاوره
دکتر حمیرا لعل خوشاب دکتر حمیرا لعل خوشاب متخصص جراحی عمومی دریافت مشاوره
دکتر عادل رفیعی دکتر عادل رفیعی متخصص جراحی عمومی دریافت مشاوره
دکتر محمد گنجه دکتر محمد گنجه متخصص جراحی عمومی دریافت مشاوره
دکتر محمود نوبختی دکتر محمود نوبختی متخصص جراحی عمومی دریافت مشاوره
دکتر جلیل برادران حکاک دکتر جلیل برادران حکاک متخصص جراحی عمومی دریافت مشاوره
دکتر پیمان بخشایی  دکتر پیمان بخشایی متخصص جراحی عمومی دریافت مشاوره
آبله مرغان‌
 • آبله مرغان‌

 • آبله مرغان عبارت است از یک بیماری خفیف و بسیار مسری که توسط ویروس هرپس زوستر ایجاد می شود. این بیماری می تواند در سنی رخ دهد اما در کودکان شایع تر است .......
 • اطلاعات بیشتر

اگر درباره بیماری آبله مرغان‌ سوال دارید، می توانید از مشاوران زیر بپرسید

دکتر مسعود نموی . دکتر مسعود نموی . متخصص داخلی دریافت مشاوره
دکتر نجمه احمدزاده گلی دکتر نجمه احمدزاده گلی متخصص داخلی دریافت مشاوره
دکتر حسین مشتاق دکتر حسین مشتاق متخصص داخلی دریافت مشاوره
دکتر لیلا محمدزاده دکتر لیلا محمدزاده متخصص داخلی دریافت مشاوره
دکتر امید عبدالهی دکتر امید عبدالهی متخصص داخلی دریافت مشاوره
دکتر حسن صفاریه دکتر حسن صفاریه متخصص داخلی دریافت مشاوره
دکتر زیبا حسینی فرد دکتر زیبا حسینی فرد متخصص داخلی دریافت مشاوره
دکتر زهرا شرافت دکتر زهرا شرافت متخصص داخلی دریافت مشاوره
دکتر سمیه چهل چراغی دکتر سمیه چهل چراغی متخصص داخلی دریافت مشاوره
دکتر رشید پورقاز دکتر رشید پورقاز متخصص داخلی دریافت مشاوره
دکتر محسن صادقی دکتر محسن صادقی متخصص داخلی دریافت مشاوره
دکتر آیدا ایمانی دکتر آیدا ایمانی متخصص داخلی دریافت مشاوره
دکتر نرگس رزاقی دکتر نرگس رزاقی متخصص داخلی دریافت مشاوره
آتلکتازی‌
 • آتلکتازی‌

 • آتلکتازی عبارت است از جمع شدن یک قسمت از یا تمامی یک ریه . این وضعیت باعث عدم جذب اکسیژن به مقدار کافی از ریه می شود......
 • اطلاعات بیشتر
آرتریت عفونی (چرکی‌)
 • آرتریت عفونی (چرکی‌)

 • آرتریت عفونی (چرکی) عبارت است التهاب در یک مفصل ناشی از عفونت . هر مفصلی می تواند درگیر شود، اما این بیماری در مفاصل بزرگتر مثل مفصل ران ، یا آن دسته از مفاصلی که ......
 • اطلاعات بیشتر