همه چیز درباره بیماری برونشیولیت‌

بیماری برونشیولیت‌

برونشیولیت عبارت است از التهاب برونشیول ها (کوچکترین شاخه های درخت تنفسی ). برونشیول ها هوا را از لوله های نایژه ای به کیسه های هوایی میکروسکپی در ریه ها انتقال می دهند. تبادل اکسیژن با خون در کیسه های هوایی انجام می گیرد. برونشیولیت عمدتاً در شیرخواران و خردسالان رخ می دهد. توجه داشته باشید که برونشیولیت ممکن است با استنشاق اجسام خارجی به درون ریه اشتباه گرفته شود.

عواقب بیماری برونشیولیت‌

با درمان معمولاً در عرض 7 روز خوب می شود. نتایج بعضی از مطالعات نشاندهنده این است که شیرخوارانی که پیش از 2 سالگی 2 بار یا بیشتر دچار برونشیولیت شده باشند، با احتمال بیشتری دچار آلرژی و آسم خواهند شد.

دارو بیماری برونشیولیت‌

آنتی بیوتیک ها برای مبارزه با عفونت باکتریای ثانویه داروهای ضد ویروس ممکن است در موارد شدید کمک کننده باشند. داروهای گشادکننده نایژه نیز ممکن است کمک کننده باشند.

فعالیت بیماری برونشیولیت‌

کودک را تا 48 ساعت پس از رفع علایم وادار به استراحت کنید. پس از آن کودک می تواند تدریجاً فعالیت های عادی خود را از سر گیرد.

پیشگیری بیماری برونشیولیت‌

از دستگاه بخور در اتاق کودک استفاده نمایید. در مورد کودک مستعد به برونشیولیت ، هر شب از دستگاه بخور به هنگام عفونت تنفسی و پس از آن استفاده نمایید. دقت کنید که کودک در چه شرایطی مستعد بروز برونشیولیت است . مثلاً اگر بازی در هوای خنک شب هنگام باعث حمله کودک می شود، از آن اجتناب کنید. مواجهه کودک را با جمع کمتر کنید، به خصوص جمع بچه های دیگر، تا به این ترتیب احتمال سرماخوردگی و بروز برونشیولیت کمتر شود.

اصول کلی بیماری برونشیولیت‌

رطوبت اتاق کودک را حد امکان بالا نگاه دارید، ترجیحاً با یک دستگاه بخور. دستگاه را روزانه تمیز کنید. اگر دستگاه بخور ندارید، آب سرد و گرم را در حمام باز کنید و پنجره ها و درها را ببندید، تا به این ترتیب رطوب هوا اتاق زیاد شود. کودک در این اتاق ، به خصوص قبل از خواب ، نگاه دارید. اگر کودک در شب با خس خس سینه یا تنگی نفس برمی خیزد، اکسیژن درمانی (در موارد شدید) انجام دهید.

رژیم بیماری برونشیولیت‌

مرتباً به کودک نوشیدنی های صاف بدهید مثل آب ، چای ، نوشیدنی های گازدار، لیموناد، سوپ گوشت رقیق شده ، آب میوه یا ژلاتین رقیق شده

علائم بیماری برونشیولیت‌

بروز مشکل ناگهانی در تنفس . البته معمولاً قبل از آن یک سرماخوردگی و سرفه خفیف وجود داشته است . خصوصیات مشکل ناگهانی تنفسی عبارتند از: خس خس سینه تنفس تند و سطحی (80-60 بار در دقیقه ) به درون کشیده شدن فضاهای بین دنده ای و نیز شکم (حرکات الاکلنگی ) تب (گاهی ) کم آبی بدن آبی شدن پوست یا ناخن ها (در موارد شدید)

عوامل بیماری برونشیولیت‌

وجود یک بیماری که مقاومت را پایین آورده باشد، به خصوص عفونت تنفسی سابقه خانوادگی آلرژی محیط مهد کودک مواجه با یک فرد بیمار

علل بیماری برونشیولیت‌

عفونت ویروسی ، معمولاً با ویروسی تحت عنوان ویروس سنسیشیال تنفسی بعضی از خردسالان پس از هر سرماخوردگی دچار برونشیولیت می شوند. برونشیولیت مسری است و اغلب همه گیر می شود.

عوارض بیماری برونشیولیت‌

ندرتاً آسیب دایمی به ریه ها که منجر به برونشیت مزمن ، روی هم خوابیدن بخشی کوچکی از ریه ، برونشکتازی ، ذات الریه مکرر، و ندرتاً بیماری انسدادی مزمن ریوی می شود.