اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

جستجوی بیماری
جستجو بیماری :

بیماری های تناسلی

بالانیت‌
 • بالانیت‌

 • بالانیت (التهاب سر آلت تناسلی مرد) عبارت است از التهاب سر آلت تناسلی مرد و گاهی پوست پوشاننده آن (در کسانی که ختنه نشده اند). در کسانی که ختنه نشده اند، پوست پو......
 • اطلاعات بیشتر
بیماری اپیدیدیمیت‌

اگر درباره بیماری بیماری اپیدیدیمیت‌ سوال دارید، می توانید از مشاوران زیر بپرسید

دکتر امین باقری شیره جین دکتر امین باقری شیره جین متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( ارولوژی ) دریافت مشاوره
دکتر سالار صفوی دکتر سالار صفوی متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( ارولوژی ) دریافت مشاوره
دکتر هادی ملکی دکتر هادی ملکی متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( ارولوژی ) دریافت مشاوره
دکتر عبدالرضا ممتازان  دکتر عبدالرضا ممتازان متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( ارولوژی ) دریافت مشاوره
دکتر رضا مطیعی دکتر رضا مطیعی متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( ارولوژی ) دریافت مشاوره
دکتر علیرضا مکارم دکتر علیرضا مکارم متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( ارولوژی ) دریافت مشاوره
دکتر کیومرث ایزدپناه دکتر کیومرث ایزدپناه متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( ارولوژی ) دریافت مشاوره
دکتر امیر ملک احمدی دکتر امیر ملک احمدی متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( ارولوژی ) دریافت مشاوره
دکتر امیر فکور دکتر امیر فکور متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( ارولوژی ) دریافت مشاوره
بیماری اورتریت‌
 • بیماری اورتریت‌

 • اورتریت عبارت است از التهاب یا عفونت مجرای ادرار (لوله ای که ادرار از طریق آن از مثانه به خارج می رود). اورتریت غالباً باعفونت یا التهاب مثانه (سیستیت ) همراه است......
 • اطلاعات بیشتر
بیماری بی اختیاری ادرار فوریتی‌
پیچ خوردگی بیضه‌
 • پیچ خوردگی بیضه‌

 • پیچ خوردگی بیضیه عبارت است از پیچ خوردگی طناب اسپرماتیک بیضه که گاهی به طور برگشت ناپذیر به بیضه آسیب می زند. پیخ خوردگی بیضه معمولاً تنها در یک طرف رخ می دهد. مر......
 • اطلاعات بیشتر