قسمت های مربوط به ثبت نوبت(مدیریت مطب)

در این ویدئو شما را با قسمت های: 1) ساعت حضور پزشک 2) ثبت نوبت 3) نوبت های رزو شده و پذیرش شده آشنا خواهیم کرد.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  
مجوز ها و تاییدیه ها