ثبت نام مشاوران

به فرم ثبت نام مشاوره آنلاین دکتر ساینا خوش آمدید :)

نام نام خانوادگی * 
نظام پزشکی * 
کد ملی * 
تخصص * 
استان * 
شماره همراه مستقیم * 
سابقه طبابت (به سال) * 
سیستم عامل گوشی *
 
میزان استفاده از سایت ها و اپلیکیشن های موبایل *

 
میزان آشنایی با مشاوره از راه دور پزشکی *

 

 

مجوز ها و تاییدیه ها