نصب اپلیکیشن دکترساینا

تشخیص هوشمند علائم بیماری شما!

قره قاط

درباره

مطالعه دانشمندان آمریکایی نشان میدهد که میتوان با نوشیدن منظم شربت کم کالری "قره قاط" فشار خون را تحت کنترل قرار داد.به گزارش سرویس علمی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه اصفهان، محققان آمریکایی به منظور بررسی تاثیر نوشیدن شربت "قره قاط" در کاهش فشار خون، گروهی از افراد داوطلب را مورد بررسی قرار دادند.طی این مطالعه، شربت کم کالری "قره قاط" به عنوان مؤلفه آزمایشی و نوشیدنی عادی دیگری به عنوان عامل کنترل شده در نظر گرفته شد.از داوطلبان خواسته شد تا به مدت 8 هفته و بهطور روزانه از هر دو این نوشیدنیها به طور منظم استفاده کنند. فشار خون همه داوطلبان در ابتدای این مطالعه اندازه گیری شد.پس از گذشت 8 هفته، فشار خون افرادی که شربت قره قاط را نوشیده بودند به طور چشمگیری از میانگین 121.73 میلیمتر جیوه به 118.70 کاهش یافته بود. پژوهشگران خاطرنشان کردهاند که "قره قاط" مانند میوهجات، چای و بعضی از غذاها غنی از آنتی اکسیدان است. این پژوهش در نشست سال 2012 تحقیقات علمی "فشار خون بالا" در انجمن آمریکایی قلب مطرح شد.

شاید بپسندید
نظر یا سوال خود را به اشتراک بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مجله سلامت دکترساینا


دکترساینا