نصب اپلیکیشن دکترساینا

تشخیص هوشمند علائم بیماری شما!

پیرتر

فهرست آنچه می‌خوانید:

فواید

پیرتر گیاهی است با خاصیت حشره کشی، به طور طبیعی که موارد استعمال آن هم درمنزل وهم در کشاورزی معمول میباشد .

مضرات

مضراتی برای پیرتر ذکر نشده ولی باید در مصرف آن نهایت دقت به عمل آید

طرز استفاده

ترکیبات

تمام اندام های هوایی این گیاه دارای ماده موثره ی پیترین است که مقدار آن در قسمت های مختلف گیاه متفاوت است مقدار آن در برگ ها کم اما در ساقه بین 1/0 تا 15/0 درصد است در گل ها بین 5/0 تا 5/2 درصد می باشد بیشترین مقدار پیرترین در بذر ها ساخته می شود که مقدار آن حدود 5/2 تا 2/2 درصد می باشد و همچنین در گلچه ها بین 2/0 تا 4/0 درصد می باشد.
گیاه پیرتر 10 تا 15 سال عمر دارد اما بین 4 تا 5 سال بازدهی اقتصادی دارد به طوری که پس از این مدت از عملکرد گل و مواد موثره آن کاسته می شود .

شاید بپسندید
نظر یا سوال خود را به اشتراک بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مجله سلامت دکترساینا


دکترساینا