اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

جستجوی آزمایشگاه
استان ها :
جستجو آزمایشگاه :
طرف قرارداد بیمه

لیست آزمایشگاه ها در استان هرمزگان

آزمایشگاه قیصری

هرمزگان - بلوار امام خمینی - جنب بانک تجارت اطلاعات بیشتر

آزمایشگاه سینا

هرمزگان - بلوار امام خمینی - روبروی بیمارستان  بهشتی اطلاعات بیشتر

آزمایشگاه بیمارستان شهید بهشتی

هرمزگان -  خیابان امام خمینی اطلاعات بیشتر

آزمایشگاه بیمارستان رستمانی گاوبندی

هرمزگان - بیمارستان رستمانی گاوبندی اطلاعات بیشتر

آزمایشگاه بیمارستان فاطمه الزهرا(س)

هرمزگان -  بیمارستان فاطمه الزهرا اطلاعات بیشتر

آزمایشگاه جی جیان

هرمزگان -  جنب میدان اصلی شهر - آزمایشگاه سالار اطلاعات بیشتر

آزمایشگاه دکتر جعفری

هرمزگان - خیابان شهید منتظری اطلاعات بیشتر

آزمایشگاه بیمارستان علی ابن ابی طالب

هرمزگان - بیمارستان علی ابن ابیطاب اطلاعات بیشتر

آزمایشگاه مرکز اورژانس جاسک

جاسک - مرکز اورژانس جاسک اطلاعات بیشتر

آزمایشگاه مرکز اورژانس حاجی آباد

حاجی آباد -  مرکزاورژانس حاجی آباد اطلاعات بیشتر