آزمایش چکاپ کبدی

آزمایش چکاپ کبدی

ثبت درخواست

مواردی که در آزمایش چکاپ کبدی مورد بررسی قرار می‌گیرند عبارتند از موارد زیر:

تشخیص آسیب کبدی و بررسی بیماری‌های کبدی ، غربالگری یا پایش درمان بیماری‌های کبدی یا آسیب‌های استخوانی ، بررسی انسداد، التهاب یا آسیب کبدی