میوه ها

شامل اطلاعات 82 میوه ها

  • فارسی
  • English

فندق درختچه‌ای است به ارتفاع تقریبا دو متر که در نواحی مساعد تا ارتفاع 6 متر نیز می‌رسد.
درخت فندق بومی اروپا و آسیای صغیر است. برگ‌های درخت فندق پهن و نوک ...

مشاهده جزئیات

فندق

فلوس (خرنوب هندی)
فلوس درختی است به ارتفاع 10-15 متر که به حالت خودرو در بشتر نقاط گرمسیر دنیا مانند آفریقا ، هند و جنوب می روید . فلوس در بعضی از نواحی ایران به نام خرنوب...

مشاهده جزئیات

فلوس ( خرنوب هندی )