عرقيات گياهی

شامل اطلاعات 75 عرقيات گياهی

  • فارسی
  • English

هل گیاهی است که در مناطق حاره و گرم می روید. وطن آن هندوستان می باشد و حدود 80 درصد هل مصرفی دنیا از هندوستان تامین می شود.

...

مشاهده جزئیات

هل