جستجوی دارو
گروه درمانی
تخصص ها
  • فارسی
  • English
  • آ.اس.آ

    A.S.A

  • درد خفيف (ديس منوره) ، استئوآرتريت، MIحاد، سندروم کاوازاکي جذب: جذب خوب از راه گوارش دارد دفع : .....
  • مطالعه بیشتر
مجوز ها و تاییدیه ها