جستجوی دارو
گروه درمانی
تخصص ها
 • فارسی
 • English
 • آ.اس.آ

  A.S.A

 • درد خفيف (ديس منوره) ، استئوآرتريت، MIحاد، سندروم کاوازاکي جذب: جذب خوب از راه گوارش دارد دفع : .....
 • مطالعه بیشتر
 • دکتر علیرضا حقوقی هستم متخصص قلب وعروق فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی قلب اگر در رابطه با داروی آ.س.آ سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید
 • دکتر کامبیز پرآذران هستم متخصص قلب وعروق فوق تخصص قلب و عروق اگر در رابطه با داروی آ.س.آ سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید
 • دکتر مریم طهماسبی هستم متخصص قلب وعروق اگر در رابطه با داروی آ.س.آ سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید
 • دکتر سپیده فراهانی هستم متخصص قلب وعروق اگر در رابطه با داروی آ.س.آ سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید
 • دکتر آرمین مرعشی زاده هستم متخصص قلب وعروق فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی قلب اگر در رابطه با داروی آ.س.آ سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید
مجوز ها و تاییدیه ها