یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
فوق تخصص جراحی عروق و تروما

پزشکان فوق تخصص جراحی عروق و تروما

شهرام بلند پرواز
 • شهرام بلند پرواز

 • تخصص:
  متخصص جراحی
 • فوق تخصص:
  فوق تخصص جراحی عروق و تروما
 • استان فارس، شهر شیراز، درمانگاه شهید مطهری
رعد محمدرضا جنابی
 • رعد محمدرضا جنابی

 • تخصص:
  متخصص جراحی
 • فوق تخصص:
  فوق تخصص جراحی عروق و تروما
 • استان خوزستان، شهر خرمشهر، میدان شهید مطهری
2 پزشک
نیازی به راهنمایی دارید؟!
مجوز ها و تاییدیه ها