یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
فارس
فوق تخصص بیماری کلیه (نفرولوژی)

پزشکان فوق تخصص بیماری کلیه (نفرولوژی) فارس

جمشید روزبه
 • جمشید روزبه

 • تخصص:
  متخصص داخلی
 • فوق تخصص:
  فوق تخصص بیماری کلیه (نفرولوژی)
 • استان فارس، شهر شیراز، درمانگاه شهید فقیهی , درمانگاه شهید مطهری
سعید بهزادی
 • سعید بهزادی

 • تخصص:
  متخصص داخلی
 • فوق تخصص:
  فوق تخصص بیماری کلیه (نفرولوژی)
 • استان فارس، شهر شیراز، درمانگاه امام رضا (ع)
شاهرخ عزت زادگان جهرمی
 • شاهرخ عزت زادگان جهرمی

 • تخصص:
  متخصص داخلی
 • فوق تخصص:
  فوق تخصص بیماری کلیه (نفرولوژی)
 • استان فارس، شهر شیراز، درمانگاه شهید مطهری
مریم پاک فطرت
 • مریم پاک فطرت

 • تخصص:
  متخصص داخلی
 • فوق تخصص:
  فوق تخصص بیماری کلیه (نفرولوژی)
 • استان فارس، شهر شیراز، درمانگاه شهید فقیهی , درمانگاه شهید مطهری
4 پزشک
جهت استفاده از خدمات دکتر ساینا نیاز به راهنمایی دارید؟
مجوز ها و تاییدیه ها