یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
خوزستان
فوق تخصص بیماری کلیه (نفرولوژی)

پزشکان فوق تخصص بیماری کلیه (نفرولوژی) خوزستان

حشمت اله شهبازیان
 • حشمت اله شهبازیان

 • تخصص:
  متخصص داخلی
 • فوق تخصص:
  فوق تخصص بیماری کلیه (نفرولوژی)
 • استان خوزستان، شهر اهواز، خیابان سلمان فارسی، خیابان مولوی، مجتمع پزشکی
حشمت اله شهبازیان
 • حشمت اله شهبازیان

 • تخصص:
  متخصص داخلی
 • فوق تخصص:
  فوق تخصص بیماری کلیه (نفرولوژی)
 • استان خوزستان، شهر اهواز، خیابان سلمان فارسی شرقی، خیابان شهید قنادان زاده
2 پزشک
جهت استفاده از خدمات دکتر ساینا نیاز به راهنمایی دارید؟
مجوز ها و تاییدیه ها