یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
خراسان رضوی
متخصص بیماری های گوارش و کبد

پزشکان متخصص بیماری های گوارش و کبد خراسان رضوی

جمشید مهاجری
 • جمشید مهاجری

 • تخصص:
  متخصص بیماری های گوارش و کبد
 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، خیابان ابن سینا، ساختمان اطبا
حسین ذکاوت
 • حسین ذکاوت

 • تخصص:
  متخصص بیماری های گوارش و کبد
 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، میدان شهدا، خیابان توحید، خیابان توحید 9
رضا حبیبیان
 • رضا حبیبیان

 • تخصص:
  متخصص بیماری های گوارش و کبد
 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، خیابان دانشگاه، ابتدای خیابان کفایی
سید حسن هاشمیان
 • سید حسن هاشمیان

 • تخصص:
  متخصص بیماری های گوارش و کبد
 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، خیابان ابن سینا، ساختمان پزشکان
سید رامین سبط رسولی
 • سید رامین سبط رسولی

 • تخصص:
  متخصص بیماری های گوارش و کبد
 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، خیابان خواجه ربیع
علیرضا نوری
 • علیرضا نوری

 • تخصص:
  متخصص بیماری های گوارش و کبد
 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، خیابان کاشفی شمالی، آزمایشگاه دکتر برات پور
مهدی عمادیزاده
 • مهدی عمادیزاده

 • تخصص:
  متخصص بیماری های گوارش و کبد
 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، خیابان احمدآباد، ابتدای خیابان قائم
7 پزشک
جهت استفاده از خدمات دکتر ساینا نیاز به راهنمایی دارید؟
مجوز ها و تاییدیه ها