یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
خراسان رضوی
شنوایی شناسی و سمعک ( ادیولوژیست )

پزشکان شنوایی شناسی و سمعک ( ادیولوژیست ) خراسان رضوی

حسین نامور
  • حسین نامور

  • تخصص:
    شنوایی شناسی و سمعک ( ادیولوژیست )
  • خراسان رضوی
1 پزشک
جهت استفاده از خدمات دکتر ساینا نیاز به راهنمایی دارید؟
مجوز ها و تاییدیه ها