گفتگوهای من
یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
فوق تخصص قلب کودکان
خوزستان

بهترین فوق تخصص قلب کودکان خوزستان

دکتر عبدالرحمن امامی مقدم
  • دکتر عبدالرحمن امامی مقدم

  • تخصص:

    متخصص قلب وعروق,فوق تخصص قلب کودکان

  • استان خوزستان، شهر اهواز، خیابان سلمان فارسی شرقی، نبش خیابان دهم
دکتر عبدالرحمن امامی مقدم
  • دکتر عبدالرحمن امامی مقدم

  • تخصص:

    متخصص قلب وعروق,فوق تخصص قلب کودکان

  • استان خوزستان، شهر اهواز، خیابان سلمان فارسی شرقی، نبش خیابان دهم