یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
رادیولوژی و سونوگرافی
کردستان

بهترین رادیولوژی و سونوگرافی استان کردستان

دکتر رضا سام زاده
  • دکتر رضا سام زاده

  • تخصص:

    رادیولوژی و سونوگرافی

  • استان کردستان، شهر سنندج، میدان آزادی، ابتدای خیابان فلسطین، طبقه زیرین ساختمان پزشکان 407