یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
متخصص نفرولوژی

بهترین متخصص نفرولوژی

دکتر محمد رضا تمدن
  • دکتر محمد رضا تمدن

  • تخصص:

    متخصص نفرولوژی,فوق تخصص بیماری کلیه ( نفرولوژی )

  • استان سمنان، شهر سمنان، میدان معلم ساختمان پزشکان رازی ،طبقه همکف
دکتر منیره عامریان
  • دکتر منیره عامریان

  • تخصص:

    متخصص نفرولوژی,فوق تخصص بیماری کلیه ( نفرولوژی )

  • استان سمنان، شهر شاهرود، خ 22 بهمن ساختمان پزشکان بهار