یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
خراسان رضوی
فوق تخصص قلب و عروق

پزشکان فوق تخصص قلب و عروق خراسان رضوی

اسداله‌ میرزایی
 • اسداله‌ میرزایی

 • تخصص:
  متخصص قلب وعروق
 • فوق تخصص:
  فوق تخصص قلب و عروق
 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، دانشگاه‌16، جنب برک
حسن راوری
 • حسن راوری

 • فوق تخصص:
  فوق تخصص قلب و عروق
 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، بیمارستان امام رضا، بخش جراحی عروق
حمیدرضا وحید جاجرمی
 • حمیدرضا وحید جاجرمی

 • تخصص:
  متخصص قلب وعروق
 • فوق تخصص:
  فوق تخصص قلب و عروق
 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، احمد اباد ،ساختمان پزشکان
سیروس وثوقی مقدم
 • سیروس وثوقی مقدم

 • تخصص:
  متخصص داخلی
 • فوق تخصص:
  فوق تخصص قلب و عروق
 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، بیمارستان امام رضا
علی اصغر بلوریان
 • علی اصغر بلوریان

 • تخصص:
  متخصص قلب وعروق
 • فوق تخصص:
  فوق تخصص قلب و عروق
 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، احمدآباد، خ‌عارف‌
محمدحسن نظافتی
 • محمدحسن نظافتی

 • فوق تخصص:
  فوق تخصص قلب و عروق
 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، بیمارستان قائم
6 پزشک
جهت استفاده از خدمات دکتر ساینا نیاز به راهنمایی دارید؟
مجوز ها و تاییدیه ها