یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
متخصص پروتزهای دندانی
خراسان رضوی

بهترین دکتر متخصص پروتزهای دندانی خراسان رضوی

دکتر ملیحه اعلمی
  • دکتر ملیحه اعلمی

  • تخصص:

    متخصص پروتزهای دندانی

  • استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، خیابان احمد آباد ، پاستور 6 ، پلاک 17 ، واحد 4