یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
خراسان رضوی
متخصص چشم ( افتالمولوژی )

پزشکان متخصص چشم ( افتالمولوژی ) خراسان رضوی

ابوالقاسم‌ فلسفی
 • ابوالقاسم‌ فلسفی

 • تخصص:
  متخصص چشم ( افتالمولوژی )
 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، بیمارستان ‌امام ‌رضا
ابوالقاسم‌ مشیرفلسفی
احمد یزدانی بایگی
محمد حسین احمدیان‌ شالچی
الیاس‌ شمسی
 • الیاس‌ شمسی

 • تخصص:
  متخصص چشم ( افتالمولوژی )
 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، چمران، 3راه‌جم‌
امان‌اله‌ کریمی
 • امان‌اله‌ کریمی

 • تخصص:
  متخصص چشم ( افتالمولوژی )
 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، آزادشهر، امامت‌7 ساختمانکاکتوس‌
امیرحسن‌ خانی
 • امیرحسن‌ خانی

 • تخصص:
  متخصص چشم ( افتالمولوژی )
 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، تلویزیون‌ ،
جعفر حداد
 • جعفر حداد

 • تخصص:
  متخصص چشم ( افتالمولوژی )
 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، احمدآباد، بیمارستان گوهرشاد
جهانگیر فرخ‌
 • جهانگیر فرخ‌

 • تخصص:
  متخصص چشم ( افتالمولوژی )
 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، کوهسنگی، اسدی 6
جواد حسین زاده
 • جواد حسین زاده

 • تخصص:
  متخصص چشم ( افتالمولوژی )
 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، کوی دکترا، کوچه درمان، پلاک 14
حسین‌ صحی زاده‌
حمید خاکشور
 • حمید خاکشور

 • تخصص:
  متخصص چشم ( افتالمولوژی )
 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، چمران، ساختمان‌پزشکان‌جم‌
حمید خاکشور
 • حمید خاکشور

 • تخصص:
  متخصص چشم ( افتالمولوژی )
 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، احمد آباد،ملاصدرا 7
خداداد مرادیان‌
 • خداداد مرادیان‌

 • تخصص:
  متخصص چشم ( افتالمولوژی )
 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، دانشگاه، شریعتیساختمان‌707
خلیل‌ شادکامی
 • خلیل‌ شادکامی

 • تخصص:
  متخصص چشم ( افتالمولوژی )
 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، احمدآباد، ساختمان‌آهنچی
54 پزشک
جهت استفاده از خدمات دکتر ساینا نیاز به راهنمایی دارید؟
مجوز ها و تاییدیه ها