یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
بوشهر
فوق تخصص خون و سرطان شناسی کودکان ( هماتولوژی و انکولوژی )

پزشکان فوق تخصص خون و سرطان شناسی کودکان ( هماتولوژی و انکولوژی ) بوشهر

ابراهیم عصفوری
 • ابراهیم عصفوری

 • تخصص:
  متخصص داخلی
 • فوق تخصص:
  فوق تخصص خون و سرطان شناسی کودکان ( هماتولوژی و انکولوژی )
 • استان بوشهر، شهر بوشهر، خ سنگی، روبرو بسیج مرکزی
ابراهیم عصفوری
 • ابراهیم عصفوری

 • تخصص:
  متخصص داخلی
 • فوق تخصص:
  فوق تخصص خون و سرطان شناسی کودکان ( هماتولوژی و انکولوژی )
 • استان بوشهر، شهر بوشهر، خیابان امام ، ساختمان پزشکان محمدرسول ا...
2 پزشک
جهت استفاده از خدمات دکتر ساینا نیاز به راهنمایی دارید؟
مجوز ها و تاییدیه ها