گفتگوهای من
یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
غدد، رشد و متابولیسم
قزوین

پزشکان

دکتر امیر ضیایی
  • دکتر امیر ضیایی

  • تخصص:

    متخصص داخلی,فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم ( اندوکرینولوژی )

  • استان قزوین، شهر قزوین، چهاراه فردوسی، ساختمان پزشکان بوعلی
دکتر سیما هاشمی پور
  • دکتر سیما هاشمی پور

  • تخصص:

    متخصص داخلی,فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم ( اندوکرینولوژی )

  • استان قزوین، شهر قزوین، بوعلی شرقی، مجتمع پزشکان آتیه