یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
متخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
فارس

بهترین متخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی فارس

دکتر اسماعیل روزی طلب
 • دکتر اسماعیل روزی طلب

 • تخصص:

  متخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی

 • استان فارس، شهر شیراز، خیابان اردیبهشت، بین خیابان هفت تیر (20 متری سینما سعدی) و باغشاه (فلسطین)، ساختمان نور، طبقه سوم
دکتر امیر رضا غیثی
 • دکتر امیر رضا غیثی

 • تخصص:

  متخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی

 • استان فارس، شهر شیراز، خیابان قصر دشت، جنب بیمارستان فرهمند فر، ساختمان سام، طبقه سوم، واحد 1
دکتر امیر قسمی
 • دکتر امیر قسمی

 • تخصص:

  متخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی

 • استان فارس، شهر شیراز، خ اردیبهشت ،مجتمع پزشکی مهر
دکتر امیر قسمی
 • دکتر امیر قسمی

 • تخصص:

  متخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی

 • استان فارس، شهر شیراز، خ اردیبهشت ،مجتمع پزشکی مهر
دکتر علیرضا بخشنده
 • دکتر علیرضا بخشنده

 • تخصص:

  متخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی

 • استان فارس، شهر شیراز، خ اردیبهشت،ک 5،س اریا،ط4
دکتر علیرضا بخشنده
 • دکتر علیرضا بخشنده

 • تخصص:

  متخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی

 • استان فارس، شهر شیراز، خ اردیبهشت،ک 5،س اریا،ط4
دکتر بهروز کاظمی
 • دکتر بهروز کاظمی

 • تخصص:

  متخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی

 • استان فارس، شهر شیراز، خیابان بعثت، نزدیک پارک خلد برین
دکتر حسین ارجمند
 • دکتر حسین ارجمند

 • تخصص:

  متخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی

 • استان فارس، شهر شیراز، خیابان مطهری(زرگری)، نزدیک کوچه 18، ساختمان مدیکال، طبقه دوم، واحد 27
دکتر حمیدرضا علمی
 • دکتر حمیدرضا علمی

 • تخصص:

  متخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی

 • استان فارس، شهر شیراز، خیابان کریم خان زند، جنب بیمارستان شهید فقیهی، ساختمان پارسیان
دکتر حمیدرضاعلمی
 • دکتر حمیدرضاعلمی

 • تخصص:

  متخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی

 • استان فارس، شهر شیراز، بلوارزند،جنب سرپرستی بانک سپه س پارسیان