یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
خراسان رضوی
گوارش و کبد

پزشکان متخصص گوارش و کبد خراسان رضوی

دکتر مهدی افضل آقایی
 • دکتر مهدی افضل آقایی

 • فوق تخصص:
  فوق تخصص بیماری های گوارش ، کبد و آندوسکوپی
 • استان خراسان رضوی- مشهد- بلوار کوثر- بین کوثر 2 و4- ساختمان پزشکان فارابی- طبقه دوم
احمد خسروی
 • احمد خسروی

 • تخصص:
  متخصص داخلی
 • فوق تخصص:
  فوق تخصص بیماری های گوارش ، کبد و آندوسکوپی
 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، احمدآباد، محتشمی
جمشید مهاجری
 • جمشید مهاجری

 • تخصص:
  متخصص بیماری های گوارش و کبد
 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، خیابان ابن سینا، ساختمان اطبا
حسن‌ سعادت‌ نیا
 • حسن‌ سعادت‌ نیا

 • تخصص:
  متخصص داخلی
 • فوق تخصص:
  فوق تخصص بیماری های گوارش ، کبد و آندوسکوپی
 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، احمدآباد، خ‌عارف‌5
حسن‌ وثوقی نیا
 • حسن‌ وثوقی نیا

 • تخصص:
  متخصص داخلی
 • فوق تخصص:
  فوق تخصص بیماری های گوارش ، کبد و آندوسکوپی
 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، کلاهدوز
حسین ذکاوت
 • حسین ذکاوت

 • تخصص:
  متخصص بیماری های گوارش و کبد
 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، میدان شهدا، خیابان توحید، خیابان توحید 9
خسرو نوربخش‌
 • خسرو نوربخش‌

 • تخصص:
  متخصص داخلی
 • فوق تخصص:
  فوق تخصص بیماری های گوارش ، کبد و آندوسکوپی
 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، احمدآباد، نبش‌عارف‌
داود شریفی
 • داود شریفی

 • تخصص:
  متخصص داخلی
 • فوق تخصص:
  فوق تخصص بیماری های گوارش ، کبد و آندوسکوپی
 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، احمدآباد، اول‌پرستار
رضا حبیبیان
 • رضا حبیبیان

 • تخصص:
  متخصص بیماری های گوارش و کبد
 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، خیابان دانشگاه، ابتدای خیابان کفایی
سعید یزدچیان‌
 • سعید یزدچیان‌

 • تخصص:
  متخصص داخلی
 • فوق تخصص:
  فوق تخصص بیماری های گوارش ، کبد و آندوسکوپی
 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، دانشگاه، قبل‌م‌ تقیآباد
سید حسن هاشمیان
 • سید حسن هاشمیان

 • تخصص:
  متخصص بیماری های گوارش و کبد
 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، خیابان ابن سینا، ساختمان پزشکان
سید رامین سبط رسولی
 • سید رامین سبط رسولی

 • تخصص:
  متخصص بیماری های گوارش و کبد
 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، خیابان خواجه ربیع
شهین‌ سعادتیان‌
 • شهین‌ سعادتیان‌

 • تخصص:
  متخصص داخلی
 • فوق تخصص:
  فوق تخصص بیماری های گوارش ، کبد و آندوسکوپی
 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، احمدآباد، بین‌پاستوروقائم‌
عباس‌ اسماعیل‌ زاده‌
 • عباس‌ اسماعیل‌ زاده‌

 • تخصص:
  متخصص داخلی
 • فوق تخصص:
  فوق تخصص بیماری های گوارش ، کبد و آندوسکوپی
 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، چمران، 3راه‌جم‌ساختمان‌شفا
علیرضا نوری
 • علیرضا نوری

 • تخصص:
  متخصص بیماری های گوارش و کبد
 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، خیابان کاشفی شمالی، آزمایشگاه دکتر برات پور
17 پزشک
جهت استفاده از خدمات دکتر ساینا نیاز به راهنمایی دارید؟
مجوز ها و تاییدیه ها