drSaina-icon

اپلیکیشن دکتر ساینا

دسترسی راحت‌تر و سریع‌تر به پزشکان

×

دانلود اپلیکیشن

یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
کلیه و مجاری ادراری ( ارولوژی )
اردبیل

بهترین دکتر کلیه و مجاری ادراری ارولوژی اردبیل

دکتر بهزاد نجمی
 • دکتر بهزاد نجمی

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( ارولوژی )

 • استان اردبیل، شهر پارس آباد،
دکتر حسین صفاری
 • دکتر حسین صفاری

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( ارولوژی )

 • استان اردبیل، شهر خلخال، خ شهید مظفر عزیزی
دکتر حمید دلداده مقدم
 • دکتر حمید دلداده مقدم

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( ارولوژی )

 • استان اردبیل، شهر مشگین شهر، خ خیام ساختمان مدائن
دکتر رحمان حسین زاده
دکتر سید حسن معصوم زاده
دکتر علی اکبر مرادی
 • دکتر علی اکبر مرادی

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( ارولوژی )

 • استان اردبیل، شهر اردبیل، میدان سرچشمه ساختمان پزشکان شمس
دکتر علی حسین خانی
 • دکتر علی حسین خانی

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( ارولوژی )

 • استان اردبیل، شهر اردبیل، میدان سرچشمه
دکتر محمد رضا عزت نژاد
دکتر منصور علیپور خبیر
مشاوره انلاین با بهترین متخصص کلیه و مجاری ادراری ( ارولوژی )