یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
کلیه و مجاری ادراری ( ارولوژی )
آذربایجان شرقی

بهترین دکتر کلیه و مجاری ادراری ارولوژی آذربایجان شرقی

دکتر افشار زمردی
 • دکتر افشار زمردی

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( اورولوژی )

 • استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، 17شهریورجدید، نرسیده به باغشمال، س آبان، طبقه6
دکتر افشار زمردی
 • دکتر افشار زمردی

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( اورولوژی )

 • استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، 17شهریورجدید، نرسیده به باغشمال، س آبان، طبقه6
دکتر امیرحسن انسان نژاد
 • دکتر امیرحسن انسان نژاد

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( اورولوژی )

 • استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، 17شهریورجدید، روبروی آزمایشگاه مهر، مجتمع سینا
دکتر امیرعلی جواهری پور
 • دکتر امیرعلی جواهری پور

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( اورولوژی )

 • استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، 17 شهریور جدید،روروی مقصودیه،ساختمان صدرا
دکتر امیرعلی جواهری پور
 • دکتر امیرعلی جواهری پور

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( اورولوژی )

 • استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، 17 شهریور جدید،روروی مقصودیه،ساختمان صدرا
دکتر امیرعلی نثارنوبری
 • دکتر امیرعلی نثارنوبری

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( اورولوژی )

 • استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، 17شهریورجدید، روبروی بستنی وحید، س رازی
دکتر بهروز ساجدی
 • دکتر بهروز ساجدی

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( اورولوژی )

 • استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، 17شهریورجدید، برج آذربایجان، طبقه3
دکتر پرهام حلیمی اصل
 • دکتر پرهام حلیمی اصل

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( اورولوژی )

 • استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، 17شهریورجدید، نرسیده به باغشمال، س آبان، طبقه1
دکتر جلال پیمانی
 • دکتر جلال پیمانی

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( اورولوژی )

 • استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، سه راه طالقانی، روبروی مصلی، س پزشکان شهریار
دکتر حسن حسن زاده
 • دکتر حسن حسن زاده

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( اورولوژی )

 • استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، 17شهریورجدید، برج امپراطور، طبقه2
مشاوره انلاین با بهترین متخصص کلیه و مجاری ادراری ( ارولوژی )