یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
خوزستان
متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری(اورولوژی)

پزشکان متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری(اورولوژی) خوزستان

ابراهیم شکوهی
 • ابراهیم شکوهی

 • تخصص:
  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری(اورولوژی)
 • استان خوزستان، شهر اهواز، خیابان طالقانی، نبش خیابان حافظ
احمد درویشی
 • احمد درویشی

 • تخصص:
  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری(اورولوژی)
 • استان خوزستان، شهر اهواز، خیابان سلمان فارسی غربی، خیابان منوچهری
اسماعیل موسوی پور
 • اسماعیل موسوی پور

 • تخصص:
  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری(اورولوژی)
 • استان خوزستان، شهر اهواز، خیابان سلمان فارسی، نبش خیابان نظری پور
اسماعیل موسی پور
 • اسماعیل موسی پور

 • تخصص:
  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری(اورولوژی)
 • استان خوزستان، شهر اهواز، خیابان سلمان فارسی نبش کتانباف مجتمع کارون
بهروز فرزان
 • بهروز فرزان

 • تخصص:
  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری(اورولوژی)
 • استان خوزستان، شهر اهواز، خیابان خوانساری، نبش خیابان سلمان فارسی، مجتمع پزشکی مهرگان
حیات ممبینی
 • حیات ممبینی

 • تخصص:
  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری(اورولوژی)
 • استان خوزستان، شهر اهواز، خیابان سلمان فارسی نبش حافظ مجتمع پزشکی حافظ
حیات ممبینی
 • حیات ممبینی

 • تخصص:
  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری(اورولوژی)
 • استان خوزستان، شهر اهواز، خیابان گلستان
خالد ساکی
 • خالد ساکی

 • تخصص:
  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری(اورولوژی)
 • استان خوزستان، شهر اهواز، خ نادری نبش کتانباف مجتمع پزشکی سینا واحد44 طبقه 4
خدیجه گلزاری
 • خدیجه گلزاری

 • تخصص:
  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری(اورولوژی)
 • استان خوزستان، شهر اهواز، خیابان سلمان فارسی، نبش خیابان شهید نظری پور
سید حمید شریفی
 • سید حمید شریفی

 • تخصص:
  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری(اورولوژی)
 • استان خوزستان، شهر اهواز، خیابان شهید شمشیری، بین خیابان حافظ و خیابان مولوی
سید مجتبی جزایری شوشتری
سید مجتبی جزایری شوشتری
سید محمد شریعتی
 • سید محمد شریعتی

 • تخصص:
  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری(اورولوژی)
 • استان خوزستان، شهر اهواز، خیابان سلمان فارسی شرقی، خیابان مولوی، مجتمع پزشکی
عبدالحسین پشم فروش
 • عبدالحسین پشم فروش

 • تخصص:
  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری(اورولوژی)
 • استان خوزستان، شهر اهواز، خیابان حافظ نبش طالقانی مجتمع پزشکی بوعلی سینا
عبدالمجید حاجبی
 • عبدالمجید حاجبی

 • تخصص:
  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری(اورولوژی)
 • استان خوزستان، شهر دزفول، خ آفرینش
46 پزشک
جهت استفاده از خدمات دکتر ساینا نیاز به راهنمایی دارید؟
مجوز ها و تاییدیه ها