یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
خراسان رضوی
متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( اورولوژی )

پزشکان متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( اورولوژی ) خراسان رضوی

ابوالفضل اقوامی
 • ابوالفضل اقوامی

 • تخصص:
  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( اورولوژی )
 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، کوی دکترا، ساختمان شماره 25
امیر وزیری نژاد
 • امیر وزیری نژاد

 • تخصص:
  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( اورولوژی )
 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، خیابان ابن سینای شرقی، جنب دبیرستان همت
امین‌ کدخدایان‌
 • امین‌ کدخدایان‌

 • تخصص:
  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( اورولوژی )
 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، گلستان‌
ایرج‌ افتخارشاهرودی
 • ایرج‌ افتخارشاهرودی

 • تخصص:
  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( اورولوژی )
 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، سجاد، نبش‌هدایت‌
بهمن‌ احتشام‌ راد
 • بهمن‌ احتشام‌ راد

 • تخصص:
  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( اورولوژی )
 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، مدرس، بالای داروخانه رضا
جمشید رشیدی
 • جمشید رشیدی

 • تخصص:
  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( اورولوژی )
 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، خیابان چمران، ساختمان شفا
جمشید محمدزاده‌
 • جمشید محمدزاده‌

 • تخصص:
  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( اورولوژی )
 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، احمدآباد، پرستار1
داریوش سیروس
 • داریوش سیروس

 • تخصص:
  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( اورولوژی )
 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، مطهری شمالی
رضا مهدوی
 • رضا مهدوی

 • تخصص:
  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( اورولوژی )
 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، احمدآباد، پرستار
سید جعفر شریعت رضوی
 • سید جعفر شریعت رضوی

 • تخصص:
  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( اورولوژی )
 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، احمدآباد، اول پرستار
سید رحیم تقوی رضوی زاده
 • سید رحیم تقوی رضوی زاده

 • تخصص:
  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( اورولوژی )
 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، گلستان، ساختمان گلستان
سید وهاب بنکداری
 • سید وهاب بنکداری

 • تخصص:
  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( اورولوژی )
 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، فلکه سراب، ابتدای خیابان چمران، ساختمان 45
عطااله‌ بهروز اقدم‌
 • عطااله‌ بهروز اقدم‌

 • تخصص:
  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( اورولوژی )
 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، احمدآباد، عارف‌
علی اصغر یارمحمدی
 • علی اصغر یارمحمدی

 • تخصص:
  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( اورولوژی )
 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، مدرس، بالای داروخانه رضا
علی شمسا
 • علی شمسا

 • تخصص:
  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( اورولوژی )
 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، ابن‌سینا، ساختمان‌پزشکان‌
27 پزشک
جهت استفاده از خدمات دکتر ساینا نیاز به راهنمایی دارید؟
مجوز ها و تاییدیه ها