گفتگوهای من
یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
بیماری داخلی
خوزستان

بهترین متخصص بیماری داخلی خوزستان

دکتر اسماعیل حمادی
 • دکتر اسماعیل حمادی

 • تخصص:

  متخصص داخلی

 • استان خوزستان، شهر اهواز، خیابان سلمان فارسی نبش نظامی ساختمان عتابی پور
دکتر اصغر رمضانی
 • دکتر اصغر رمضانی

 • تخصص:

  متخصص قلب وعروق,فوق تخصص قلب و عروق

 • استان خوزستان، شهر اهواز، بیمارستان گلستان
دکتر اصغر رمضانی
 • دکتر اصغر رمضانی

 • تخصص:

  متخصص قلب وعروق,فوق تخصص قلب و عروق

 • استان خوزستان، شهر اهواز، بیمارستان گلستان
دکتر اله وردی جنگی
 • دکتر اله وردی جنگی

 • تخصص:

  متخصص داخلی

 • استان خوزستان، شهر اهواز، چهارراه زند بین زند ورودکی جنب بانک
دکتر اله وردی جنگی
 • دکتر اله وردی جنگی

 • تخصص:

  متخصص داخلی

 • استان خوزستان، شهر اهواز، چهارراه زند بین زند ورودکی جنب بانک
دکتر الهام شانه
 • دکتر الهام شانه

 • تخصص:

  متخصص داخلی

 • استان خوزستان، شهر اهواز، خیابان طالقانی نبش خیابان حافظ شمالی مجتمع پزشکی قائم
دکتر امان اله حیدری
 • دکتر امان اله حیدری

 • تخصص:

  فوق تخصص قلب و عروق

 • استان خوزستان، شهر اهواز، بلوار گلستان، کوی استادان دانشگاه، کوچه مینا، شماره 522
دکتر جاسم جادر
 • دکتر جاسم جادر

 • تخصص:

  متخصص داخلی

 • استان خوزستان، شهر اهواز، خیابان سلمان فارسی نبش مسلم
دکتر حسن جواهری
 • دکتر حسن جواهری

 • تخصص:

  متخصص داخلی

 • استان خوزستان، شهر اهواز، خیابان سلمان فارسی بین نوذر وحافظ مجتمع پزشکی خوزستان
دکتر مریم حیاوی اهوازی