یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
خراسان رضوی
بیماری داخلی

پزشکان متخصص بیماری داخلی خراسان رضوی

ابراهیم‌ آریان‌
ابراهیم‌ عصارنیا
ابراهیم‌ نعمت‌ پور
ابوالقاسم‌ فنونی
احمد اربابی
 • احمد اربابی

 • تخصص:
  متخصص داخلی
 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، جم، ساختمان‌جم‌
احمد خسروی
 • احمد خسروی

 • تخصص:
  متخصص داخلی
 • فوق تخصص:
  فوق تخصص بیماری های گوارش ، کبد و آندوسکوپی
 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، احمدآباد، محتشمی
احمد شریعتی
 • احمد شریعتی

 • تخصص:
  متخصص داخلی
 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، خواجه‌ ربیع ‌44
احمد صفاری
 • احمد صفاری

 • تخصص:
  متخصص داخلی
 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، پرستار1 ،
احمد گیفانی
 • احمد گیفانی

 • تخصص:
  متخصص داخلی
 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، چهارراه عباسی ،
اسداله‌ میرزایی
 • اسداله‌ میرزایی

 • تخصص:
  متخصص قلب وعروق
 • فوق تخصص:
  فوق تخصص قلب و عروق
 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، دانشگاه‌16، جنب برک
امیر آدینه پور
 • امیر آدینه پور

 • تخصص:
  متخصص داخلی
 • فوق تخصص:
  فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم(اندوکرینولوژی)
 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، میدان بیمارستان امام رضا اول خیابان رازی ساختمان رازی واحد ٣٠٢
پرویز اصفهانی زاده‌
جواد رضایی
 • جواد رضایی

 • تخصص:
  متخصص داخلی
 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، فلسطین‌18
حسن راوری
 • حسن راوری

 • فوق تخصص:
  فوق تخصص قلب و عروق
 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، بیمارستان امام رضا، بخش جراحی عروق
حسن‌ سعادت‌ نیا
 • حسن‌ سعادت‌ نیا

 • تخصص:
  متخصص داخلی
 • فوق تخصص:
  فوق تخصص بیماری های گوارش ، کبد و آندوسکوپی
 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، احمدآباد، خ‌عارف‌5
82 پزشک
جهت استفاده از خدمات دکتر ساینا نیاز به راهنمایی دارید؟
مجوز ها و تاییدیه ها