یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
بیماری داخلی
خراسان رضوی

بهترین متخصص بیماری داخلی خراسان رضوی

دکتر ابراهیم‌ آریان‌
دکتر ابراهیم‌ عصارنیا
دکتر ابراهیم‌ نعمت‌ پور
دکتر ابوالقاسم‌ فنونی
دکتر احمد اربابی
دکتر احمد خسروی
  • دکتر احمد خسروی

  • تخصص:

    متخصص داخلی,فوق تخصص بیماری های گوارش ، کبد و آندوسکوپی

  • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، احمدآباد، محتشمی
دکتر احمد شریعتی
دکتر احمد صفاری
دکتر احمد گیفانی
دکتر اسداله‌ میرزایی
  • دکتر اسداله‌ میرزایی

  • تخصص:

    متخصص قلب وعروق,فوق تخصص قلب و عروق

  • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، دانشگاه‌16، جنب برک