گفتگوهای من
یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
پزشک عمومی ( کارشناس پزشکی قانونی )
تهران

پزشکان

دکتر حمیدرضا منصوری
  • دکتر حمیدرضا منصوری

  • تخصص:

    پزشک عمومی ( کارشناس پزشکی قانونی )

  • تهران- بزرگراه رسالت ١٦متری دوم- کلینیک پارتیان با تعیین وقت قبلی
دکتر محمدرضا فهمیده
  • دکتر محمدرضا فهمیده

  • تخصص:

    پزشک عمومی ( کارشناس پزشکی قانونی )

  • تهران- خیابان گلبرگ غربی(جانبازان)- خیابان صفایی - کوچه ایزدی- پلاک 2- کلینک آریا