یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
متخصص پزشکی کار

بهترین دکتر متخصص پزشکی کار

دکتر ایرج محبی
 • دکتر ایرج محبی

 • تخصص:

  متخصص پزشکی کار

 • استان آذربایجان غربی، شهر ارومیه، دانشگاه علوم پزشکی
دکتر حسن رحمتی
 • دکتر حسن رحمتی

 • تخصص:

  متخصص پزشکی کار

 • استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، درمانگاه صنعتی 2 پتروشیمی
دکتر سیروس اسکندری
 • دکتر سیروس اسکندری

 • تخصص:

  متخصص پزشکی کار

 • استان تهران، شهر تهران، خیابان طالقانی غربی، بین خیابان ولیعصر و سینما فلسطین، پلاک 10
دکتر شهروز شمسی زاده
 • دکتر شهروز شمسی زاده

 • تخصص:

  متخصص پزشکی کار

 • استان فارس، شهر شیراز، خیابان کریم خان زند، ساختمان دانشگاه علوم پزشکی
دکتر صمد قضایی
 • دکتر صمد قضایی

 • تخصص:

  متخصص پزشکی کار

 • استان تهران، شهر تهران، خیابان انقلاب، دانشگاه تهران
دکتر علی قاسمی
 • دکتر علی قاسمی

 • تخصص:

  متخصص پزشکی کار

 • استان تهران، شهر شهر ری، خیابان پروین، میدان باغ پسته 1، امداد پزشکی امام صادق
دکتر محسن پورحسن
 • دکتر محسن پورحسن

 • تخصص:

  متخصص پزشکی کار

 • استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، درمانگاه صنعتی پتروشیمی
دکتر محمد شمسی زاده
 • دکتر محمد شمسی زاده

 • تخصص:

  متخصص پزشکی کار

 • استان فارس، شهر شیراز، خیابان قصر دشت، نبش خیابان فلسطین (باغشاه)، ساختمان سبحان، طبقه سوم، واحد 5