یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
متخصص پزشکی کار
تهران

بهترین متخصص پزشکی کار تهران

دکتر سیروس اسکندری
 • دکتر سیروس اسکندری

 • تخصص:

  متخصص پزشکی کار

 • استان تهران، شهر تهران، خیابان طالقانی غربی، بین خیابان ولیعصر و سینما فلسطین، پلاک 10
دکتر صمد قضایی
 • دکتر صمد قضایی

 • تخصص:

  متخصص پزشکی کار

 • استان تهران، شهر تهران، خیابان انقلاب، دانشگاه تهران
دکتر علی قاسمی
 • دکتر علی قاسمی

 • تخصص:

  متخصص پزشکی کار

 • استان تهران، شهر شهر ری، خیابان پروین، میدان باغ پسته 1، امداد پزشکی امام صادق