گفتگوهای من
یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
متخصص پزشکی کار
فارس

پزشکان

دکتر شهروز شمسی زاده
  • دکتر شهروز شمسی زاده

  • تخصص:

    متخصص پزشکی کار

  • استان فارس، شهر شیراز، خیابان کریم خان زند، ساختمان دانشگاه علوم پزشکی
دکتر محمد شمسی زاده
  • دکتر محمد شمسی زاده

  • تخصص:

    متخصص پزشکی کار

  • استان فارس، شهر شیراز، خیابان قصر دشت، نبش خیابان فلسطین (باغشاه)، ساختمان سبحان، طبقه سوم، واحد 5