یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
اصفهان
متخصص آسیب شناسی ( پاتولوژی )

پزشکان متخصص آسیب شناسی ( پاتولوژی ) اصفهان

مسعودنوری مشکاتی
  • مسعودنوری مشکاتی

  • تخصص:
    متخصص آسیب شناسی ( پاتولوژی )
  • استان اصفهان، شهر اصفهان، چهارباغ بالا،چهارراه نظر
1 پزشک
جهت استفاده از خدمات دکتر ساینا نیاز به راهنمایی دارید؟
مجوز ها و تاییدیه ها