یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
متخصص آسیب شناسی ( پاتولوژی )
خوزستان

بهترین دکتر متخصص آسیب شناسی پاتولوژی خوزستان

دکتر عبدالمجید زارعی
 • دکتر عبدالمجید زارعی

 • تخصص:

  متخصص آسیب شناسی ( پاتولوژی )

 • استان خوزستان، شهر رامهرمز، چهارراه طالقانی،جنب فروشگاه فرهنگیان
دکتر نسرین صمدی
 • دکتر نسرین صمدی

 • تخصص:

  متخصص آسیب شناسی ( پاتولوژی )

 • استان خوزستان، شهر مسجدسلیمان، خ آزادی، کوچه پزشکان
دکتر کامیار انعامی
 • دکتر کامیار انعامی

 • تخصص:

  متخصص آسیب شناسی ( پاتولوژی )

 • استان خوزستان، شهر مسجدسلیمان، خ آزادی، درمانگاه سپاه