یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
متخصص آسیب شناسی ( پاتولوژی )
آذربایجان شرقی

بهترین دکتر متخصص آسیب شناسی پاتولوژی آذربایجان شرقی

دکتر علیرضا نجفی
  • دکتر علیرضا نجفی

  • تخصص:

    متخصص آسیب شناسی ( پاتولوژی )

  • استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، پزشکی قانونی