سوابق تحصیلی

متخصص جراحی عمومی
دارای بورد تخصصی

سوابق علمی

ارايه مقاله در کنگره جهاني پوست فلورانس ايتاليا

عضویت در انجمن‌ها و اتحادیه‌ها

بیمه های طرف قرارداد

آدرس:

فارس - شیراز - خیابان خیام بیمارستان مسلمین

تلفن تماس:

07132135000

روزهای حضور در محل کار:

يک شنبه و پنج شنبه صبح و دوشنبه و چهارشنبه عصر درمانگاه بيمارستان مسلمين شيراز

دریافت نوبت
  • >
  • مرداد 1399
  • <