سوابق تحصیلی

پزشک عمومی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 1359
تخصص قلب دانشگاه علوم پزشکی ایران - بیمارستان شهید رجائی 1372
فلوشیپ اکوکاردیوگرافی بیمارستان شهید رجائی 1391

سوابق علمی

شاغل در دانشگاه علوم پزشکي تهران تا سال 1388 - شرکت در اکثر کنگره ها و سمينارها

عضویت در انجمن‌ها و اتحادیه‌ها

عضو انجمن قلب و عروق
عضو انجمن اکوکارديوگرافي

آدرس:

تهران - شهرک غرب - بلوار دادمان - جنب اورژانس بیمارستان آتیه

تلفن تماس:

روزهای حضور در محل کار:

پنجشنبه از ساعت 11 تا 12

دریافت نوبت از مطب ساختمان پزشکان آتیه
  • >
  • بهمن 1397
  • <
مجوز ها و تاییدیه ها