سوابق تحصیلی

فارغ التحصیل تخصص داخلی از دانشگاه شیراز سال 84

سوابق علمی

پزشک متخصص داخلي تمام وقت درماني جغرافيايي دانشگاه علوم پزشکي شيراز
مدير بخش همودياليز

عضویت در انجمن‌ها و اتحادیه‌ها

بیمه های طرف قرارداد

آدرس:

شیراز

تلفن تماس:

روزهای حضور در محل کار:

دریافت نوبت
  • >
  • شهریور 1398
  • <
مجوز ها و تاییدیه ها